Заказать обратный звонок

ПАРТНЕР ломбардында операцияларды жүргізудің жалпы...

 

Осы қысқа мерзімді шағын микрокредит беру ережесі (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Қаржыландыру қызметі туралы» ҚР Заңына, Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілеріне, «Ломбард Партнер Казахстан» ЖШС (бұдан әрі-Ломбард) жарғысына және ішкі нормативтік актілеріне сәйкес әзірленді және Ломбардта жылжымалы мүлікті кепілге қою арқылы қысқа мерзімді микрокредит беру рәсімін бекітеді.

 

1. Жалпы ережелер
 1. 1.1Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Ломбард қызметтің мынадай түрлерін жүзеге асырады:
  • жеке пайдалануға арналған жылжымалы мүлікті кепілге қою арқылы жеке тұлғаларға қысқа мерзімді микрокредит беру;
  • құрамында бағалы металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды есепке алу, сақтау және сату;
 2. 2.Осы Ереже қызметті регламенттейтін құжат болып табылады:
  • 1) микрокредит алуға арыз беру және оны қарастыру тәртібі;
  • 2) кепіл билетін ресімдеу арқылы жылжымалы мүлік кепіліне микрокредит беру туралы шарт жасасу тәртібі;
  • 3) берілетін шағын несиелердің микрокредиттердің шекті сомалары мен мерзімдері;
  • 4) берілетін микрокредиттер бойынша сыйақы ставкаларының шекті шамалары;
  • 5) берілетін микрокредиттер бойынша сыйақы төлеу тәртібі;
  • 6) ломбард қабылдайтын кепіл мүлкіне қойылатын талаптар.;
  • 7) Ломбард пен қарыз берушінің құқықтары мен міндеттері, олардың жауапкершілігі;
  • 8) Берілетін микрокредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу қағидалары;
  • 9) микрокредитті өтеу әдістері;
  • 10) Кепіл билетін жоғалтқан кезде қарыз алушыларға телнұсқа беру тәртібі;
  • 11) басқа шарттар.
 3. 3Осы Ереже ашық ақпарат болып табылады және ломбардтың қарыз алушыларына олардың бірінші талабы бойынша танысу үшін беріледі. Ережелер Ломбард клиенттерінің назарына қолжетімді жерде орналастырылады.
 4. 3.1Ломбард Жеке тұлғаларға республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің сегіз мың еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде жеке пайдалануға арналған жылжымалы мүлікті (бұдан әрі – кепіл мүлкі) кепілге қойып, бір жылға дейінгі мерзімге қысқа мерзімді микрокредит беру жөніндегі қызметті жүзеге асырады.
 5. 3.2Ломбардтың клиенттері Қазақстан Республикасының 18 жасқа толған әрекетке қабілетті заматтары болып табылады.
 6. 3.3Микрокредит алу үшін қарыз алушы құжаттардың бірінің түпнұсқасын ұсынуы қажет:
  • ҚР азаматының жеке куәлігі;
  • ҚР азаматының паспорты ;
  • Шетел азаматының ҚР тұру ықтияр хаты;
  • Шетел мемлекетінің паспорты
 7. 3.4Микрокредит алған кезде Қарыз алушы ломбардқа кепілдік билетінде көрсетілген SMS-хабарлама алу үшін жарамды ұялы телефон нөмірін хабарлауға міндетті. Ұялы телефон нөмірі өзгерген жағдайда қарыз алушы дереу, бірақ нөмір өзгерген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей ломбардқа жаңа нөмірді жазбаша хабарлауға міндетті.
 8. 3.5Микрокредит беру туралы шарттың қолданылу мерзімін ұзарту, шағын несие ішінара және толық өтеуді жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасы болған жағдайда, осы Ереженің 1-бөлімінің 3.6-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қарыз алушының тікелей өзі жүргізеді.
 9. 3.6Үшінші тұлғалардың шағын несиені ішінара және толық өтеу жөніндегі операцияларды мынадай жағдайларда жүргізуге жол беріледі:
  • 1) Үшінші тұлғада нотариалды сенімхаттың болуы;
  • 2) Қарыз алушының қайтыс болуы, ұсынған жағдайда:
   - Мұрагердің жеке басын растайтын құжатты;
   - Заң бойынша мұраға құқық туралы куәліктер не өсиетнама бойынша мұраға құқық туралы куәлікті;
2. Микрокредит беруге өтініш беру тәртібі және оны қарау тәртібі
 1. 2.1Микрокредит беру туралы шарт жасасардың алдында өтініш беруші-жеке тұлға ломбардқа шағын несие алуға өтінішпен бірге мынадай құжаттарды ұсынады:
  • 1) жеке басын растайтын құжат;
  • 2) мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері (бар болса);
 2. 2.2Ломбард өтініш берушіге шағын несие беруден бас тартуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларында көзделген мынадай жағдайларда қарыз алушымен Іскерлік қатынастар орнатудан бас тартуға және (немесе) іскерлік қатынастарды тоқтатуға құқылы, сондай-ақ заңда белгіленген өзге де жағдайларда, бұл ломбардтың қарыз алушы алдындағы өз міндеттемелерін орындамауы болып табылмайды және қарыз алушы алдындағы қандай да бір азаматтық-құқықтық жауапкершілікке әкеп соқпайды.
 3. 2.3Микрокредит беруді мақұлдау процесі ломбардтың шағын несиелерін беру тәртібіне сәйкес жүргізіледі.
 4. 2.4Ломбард қызметкері қамтамасыз ету ретінде ұсынылатын мүліктің нарықтық құнын қарап шығады және бағалайды.
3. Микрокредит беру туралы шарт жасасу тәртібі
 1. 3.1Ломбард қызметкері қарыз алушыны микрокредит алуға байланысты құқықтары мен міндеттерін, жауапкершілігін түсіндіре отырып, шағын несие алу және қайтару шарттарымен таныстырады. Қарыз алушы өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда кепілге салынған мүліктен өндіріп алудың негізі мен тәртібі.
 2. 3.2Қарыз алушы кепіл затын Ломбард қызметкеріне бағалау үшін береді.
 3. 3.3Кепіл затын бағалауды Ломбард қызметкері тараптардың келісімі бойынша оның өтімділігін ескере отырып жүргізеді және қарыз алушы бағалаумен келіскен жағдайда микрокредит береді.
 4. 3.1.1Зергерлік бұйымдар мен бағалы металдардан жасалған сынықтарды бағалау қымбат бағалы металдардан жасалған бұйымдар мен сынықтардың санатына байланысты Ломбардпен бекітілген 1 грамм тарифке сәйкес жүргізіледі. Тарифтер ломбардтың атқарушы органының актісімен белгіленеді және бекітіледі. Зергерлік бұйымдар мен бағалы металдардан жасалған сынықтар міндетті түрде химиялық реактивтермен, денсиметрмен және металдардың электрохимиялық детекторымен сынақтан өткізіледі. Қарыз алушы осы зергерлік бұйымды немесе бағалы металдардан жасалған сынықты байқаудан және тексеруден бас тартқан жағдайда кепіл ретінде қабылданбайды.
 5. 3.3.2Кепілдің өзге де түрлерін бағалау салыстырмалы әдіспен жүргізіледі. Бұл ретте кепілдің басқа түрлерін кепілге қою арқылы микрокредиттің ең жоғары сомасы ломбардтың атқарушы органының актісімен белгіленеді және бекітіледі.
 6. 3.3.3Ломбард қызметкерлерінің мамандардың тексеру, бағалау, консультациялары бойынша іс-әрекеттері микрокредит беру туралы шарт жасасуға және микрокредит беруге талап ету үшін негіз болып табылмайды.
 7. 3.4Ауызша келісім микрокредит беру туралы шарт жасасу үшін негіз болып табылады, онда Қарыз алушы мен Ломбард кепіл затын бағалау сомасы, микрокредит сомасы және қайтару күні туралы уағдаластыққа қол жеткізеді.
 8. 3.5Микрокредит беру туралы шарт ломбардтың ресми сайтында жарияланған шарттың үлгі талаптарын қолдана отырып, Ломбард пен Қарыз алушы арасында шарттың үлгі талаптарына сілтемесі бар микрокредит жеке талаптарын айқындайтын кепіл билетке (бұдан әрі-жеке шарт) қол қою жолымен жасалады.
  Ломбард әзірлеген шарттың үлгі талаптары ҚР АК 388-бабында көзделген тәртіппен микрокредит беру туралы шарт жасасу кезінде қолданылады және оның жалпы талаптарын айқындайды.
 9. 3.6Микрокредит беру туралы шарт ломбардтағы заттарды кепілге салу шарты болып табылады және ломбардтың кепіл билетін (бұдан әрі – кепіл билеті) берумен ресімделеді, екі тарап қол қояды және клиентке кепіл билетін берген сәттен бастап күшіне енді деп есептеледі.
  Кепіл билетіне қол қойғанға дейін Клиент міндетті түрде осы Ережелермен, сондай-ақ шарттың үлгі талаптарымен танысады. Кепіл билетіне қол қоя отырып, Клиент ломбардтың ресми сайтында жарияланған шарттың үлгі талаптарына қосылғанын растайды.
 10. 3.7Жылжымалы мүлік кепілімен жеке Шарт Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының мәміленің жазбаша нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптары ескеріле отырып жасалады (ҚР АК 328-б.).
 11. 3.8Кепіл билеті келесі міндетті шарттарды қамтиды:
  • 1) жалпы ережелер;
  • 2) қарыз алушының құқығы;
  • 3) ломбард құқығы;
  • 4) ломбард міндеттемелері;
  • 5) қарыз алушының міндеттері;
  • 6) ломбард үшін шектеулер;
  • 7) тараптардың міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілігі;
  • 8) кепіл билетінің талаптарына өзгерістер енгізу тәртібі;
 12. 3.9Кепіл билетінің жалпы талаптары қамтиды:
  • 1) жасасу күні;
  • 2) ұйымның атауы және Қарыз алушының тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда);
  • 3) Микрокредиттің сомасы;
  • 4) Микрокредитті өтеу мерзімдері;
  • 5) сыйақы ставкасының жылдық пайызбен мөлшері немесе сыйақы мәні ("Микроқаржыландыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 3-1-тармағында көрсетілген шарт жасалған жағдайда, сондай-ақ сыйақының жылдық тиімді ставкасының (микрокредиттің нақты құнының) мөлшері);
   «Микроқаржы қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 3-1-тармағында көрсетілген шарт қосымша сыйақы мәнін және микрокредит бойынша артық төлеу сомасын қамтиды;
  • 6) 6) микрокредитті өтеу тәсілі: бір мезгілде бөліктермен, қолма – қол ақшамен – касса арқылы не электрондық терминалдар арқылы, қолма-қол ақшасыз тәсілмен-ұйымның банктік шотының деректемелерін көрсете отырып;
  • 7) микрокредиттіөтеу әдісі (аннуитеттік, сараланған не осы Ережеге сәйкес басқа әдіс);
  • 8) микрокредитбойынша берешекті өтеу кезектілігі;
  • 9) негізгі борышты уақтылы өтемегені және сыйақы төлегені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеу тәртібі мен мөлшері;
  • 10) Қарыз алушының кепіл билеті бойынша міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету (ол болған жағдайда);
  • 11) қарыз алушы кепіл билеті бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде Ломбард қабылдайтын шаралар;
  • 12) кепіл билетінің қолданылу мерзімі;
  • 13) ломбардтың почталық және электрондық мекен-жайы туралы ақпаратты, сондай-ақ оның ресми интернет-ресурсы (ол болған жағдайда) туралы деректерді қамтиды;
  • 14) Ломбард шарт бойынша құқықты (талапты) үшінші тұлғаға берген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында шарт шеңберінде кредитордың қарыз алушымен өзара қарым-қатынасына қойылатын талаптар мен шектеулер қарыз алушының құқық (талап ету) берілген үшінші тұлғамен құқықтық қатынастарына қолданылады деп көздейтін шарт).
 13. 3.10Кепіл билетіне Ереженің қосымшасына сәйкес нысан бойынша оның тараптары қол қойған микрокредитті өтеу кестесі қоса беріледі.
 14. 3.11Ломбард жасаған кепіл билеті бойынша ақпарат міндетті түрде мемлекеттік кредиттік бюроға берілуге тиіс.
 15. 3.12Клиент кепіл билетін микрокредит толық өтелгенге дейін сақтауға міндетті. Микрокредит өтелген және кепіл затын алған кезде Клиент кепіл билетін ломбардқа қайтаруға міндетті.
 16. 3.13Кепіл билеті жоғалған жағдайда, телнұсқа беруді Ломбард ақылы негізде жүзеге асырады. Телнұсқаның құны ломбардтың атқарушы органының актісімен белгіленеді және бекітіледі. Телнұсқа Клиенттің жазбаша өтініші бойынша жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын және оның ксерокөшірмесін міндетті түрде қоса бере отырып беріледі. Телнұсқаны қарау және беру мерзімі ломбардтың атқарушы органының актісімен белгіленеді және бекітіледі.
 17. 3.14Кепіл затын алған кезде Ломбард қызметкері мөр басады және / немесе оны клиенттің қатысуымен пломбалайды. Ломбард кепіл берушіге кепіл затының мөрленуіне және / немесе пломбалануына көз жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
 18. 3.15Микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы берілген күні ломбардтың атқарушы органының актісімен белгіленетін және бекітілетін проценттік ставкалар бойынша есептеледі. Микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы қарыз алушының негізгі борышының сомасынан есептеледі. Бұл ретте қарыз берілген күн үшін сыйақы есептелмейді.
 19. 3.16Қарыз алушы қарыз мерзімі аяқталғаннан кейін немесе мерзімінен бұрын нақты пайдаланылған күндер үшін есептелген сыйақыны төлеуге және қарыз мерзімін ұзартуға және/немесе негізгі борышты өтеуге және кепіл затын сатып алуға міндетті. Микрокредитті мерзімінен бұрын өтеген кезде Ломбард айыппұл санкцияларын ұстамайды.
 20. 3.17Кепіл билетінде көрсетілген қарызды қайтару күні аяқталғаннан кейін Ломбард ұзақтығы 30 (отыз) күнтізбелік күн болатын қосымша кепілді күту кезеңін береді. Кепілдік берілген күту кезеңі ішінде ломбардтың атқарушы органының актісімен белгіленетін және бекітілетін айыппұлдық проценттік ставка (өсімақы) қолданылады. айыппұлдық пайыздық ставка (өсімақы) қарыз алушының орындалмаған міндеттемесі сомасынан есептеледі.
 21. 3.18Кепілдік берілген күту мерзімі ішінде Қарыз алушы қарыз мерзімінің нақты пайдаланылған күндері үшін есептелген сыйақыны, сондай-ақ кепілдік берілген күту мерзімінің нақты пайдаланылған күндері үшін есептелген айыппұлдарды (өсімпұлдарды) төлеуге және қарыз мерзімін ұзартуға және/немесе негізгі борышты өтеуге және кепіл затын сатып алуға құқылы.
 22. 3.19Кепіл мүлкі кепілдік берілген кезең аяқталғаннан кейін сатып алынбаған жағдайда Ломбард кепілдегі мүлікті мәжбүрлеп, соттан тыс тәртіппен аукцион (жария сауда-саттық) өткізу жолымен не сауда-саттық өткізбей-ақ өз бетінше сатуға құқылы.
 23. 3.20Егер кепіл мүлкін сату кезінде түскен сома ломбардтың кепілмен қамтамасыз етілген талабының мөлшерінен асып кетсе, айырмашылық кепіл мүлкін сату күнінен бастап 3 (үш) жыл ішінде оның ломбардқа жүгінуі бойынша қарыз алушыға төленуге тиіс.
4. Микрокредит берудің шекті сомалары мен мерзімдері
 1. 4.1Микрокредиттер берудің ең ұзақ мерзімі 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен аспайды.
 2. 4.245 (қырық бес) күнтізбелік күнге дейінгі мерзімге берілетін микрокредиттердің ең жоғары сомасы бір кепіл билеті бойынша ағымдағы қаржы жылына белгіленген 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен аспайды.
 3. 4.350 (елу) айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшерде микрокредит берудің ең жоғары мерзімі 1 (бір) күнтізбелік жылдан аспайды.
 4. 4.4Берілетін микрокредиттердің ең жоғары сомасы 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшерде:
  • - зергерлік бұйымдарды кепілге қою арқылы микрокредиттер үшін-3 000 000 (үш миллион) теңге;
  • - автокөлік құралдарын кепілге қою арқылы микрокредиттер үшін – 20 000 000 (жиырма миллион) теңге.
5. Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақы ставкаларының шекті шамалары
 1. 5.1мөлшері ағымдағы қаржы жылына белгіленген 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен аспайтын, 45 (қырық бес) күнтізбелік күнге дейінгі мерзімге Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақының шекті ставкасы берілген микрокредит сомасының 30% - ынан (отыз пайызынан) аспайтын және ломбардтың атқарушы органының актісімен белгіленеді және бекітіледі.
 2. 5.2мөлшері ағымдағы қаржы жылына белгіленген 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен асатын, 1 (бір) күнтізбелік жылға дейінгі мерзімге Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақының шекті ставкасы ЖТСМ 56 (елу алты) % - дан аспайтын ломбардтың атқарушы органының тиісті актісімен белгіленеді және бекітіледі.
 3. 5.3микрокредитті қайтару бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) шекті мөлшерлемесі мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттеме сомасының 0,5% - ынан (нөл бүтін оннан бес пайыздан) аспайды ломбардтың атқарушы органының тиісті актісімен белгіленеді және бекітіледі.
 4. 5.445 (қырық бес) күнтізбелік күнге дейінгі мерзімге берілетін, мөлшері ағымдағы қаржы жылына белгіленген 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен аспайтын микрокредит беру туралы шарт бойынша барлық төлемдер, сыйақы және тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімақы) сомасын қоса алғанда, жиынтығында микрокредит беру туралы шарт қолданылуының барлық кезеңі үшін берілген микрокредит сомасынан аспауы тиіс.
 5. 5.5микрокредитті қайтару бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеудің шекті мерзімі негізгі борыш және/немесе сыйақы сомасы бойынша төлемдердің кез келгенін өтеу бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі өткен қатарынан 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайды.
6. Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақы төлеу тәртібі
 1. 6.1Микрокредитті пайдаланғаны үшін микрокредитті пайдаланудың нақты күндері үшін ай сайынғы сыйақы төленеді. Бұл ретте сыйақыны есептеудің ең аз мерзімі – 10 (он) күнтізбелік күн.
 2. 6.2Сыйақы ставкасы микрокредит беру мерзіміне қарамастан күндізгі көріністе кепіл билетінде көрсетіледі. Есептеу кезінде 30 (отыз) күнге тең күнтізбелік ай пайдаланылады.
 3. 6.3Микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы төлеу кепіл билетіне қоса берілетін өтеу кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.
 4. 6.4Микрокредит беру мерзімін 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде ұзартуға негізгі мерзім мен кепілдік кезеңі үшін есептелген сыйақыларды толық өтеген және микрокредит берудің жалпы мерзімі 12 (он екі) күнтізбелік айдан аспайтын жағдайда және микрокредит беру туралы шартта көзделген сыйақы мен тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) сомасын қоса алғанда, микрокредит бойынша барлық төлемдердің сомасы микрокредит беру туралы шартта көзделген микрокредит беру туралы шартта көзделген микрокредит, жиынтығында микрокредит беру туралы шарттың барлық қолданылу кезеңі үшін берілген микрокредит сомасынан аспауы тиіс.
 5. 6.5Негізгі мерзім мен кепілдік кезеңі үшін есептелген сыйақыны толық өтеген және микрокредит берудің жалпы мерзімі 12 (он екі) күнтізбелік айдан аспаған жағдайда микрокредит беру мерзімін 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшерде ұзартуға жол беріледі.
 6. 6.6Есептелген сыйақыларды толық өтеген жағдайда микрокредитті ішінара, мерзімінен бұрын өтеуге жол беріледі. Бұл ретте микрокредитті одан әрі пайдаланғаны үшін сыйақы кепіл билетінде көзделген тәртіппен негізгі қарыз сомасының қалдығына есептеледі.
 7. 6.7Қарыз алушының берешегі болған жағдайда, қарыз алушының микрокредит бойынша міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз болған кезде қарыз алушы жүргізген төлем сомасы Қарыз алушының берешегін өтеу мақсатында келесі кезектілікте ескеріледі:
  • қары алушының берешегін мәжбүрлеп соттан тыс және сот тәртібімен өндіріп алу жөніндегі ломбардтың шығыстары;
  • тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл);
  • сыйақы бойынша берешек;
  • негізгі борыш бойынша берешек.
7. Ломбард қабылдайтын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
 1. 7.1Кепіл мүлкіне меншік құқығы қарыз алушыға тіркелуі және мүлікті тіркеу қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының аумағында іс жүзінде болуы тиіс. Егер мүлік міндетті тіркеуге жатпайтын болса, онда меншік құқығы қарыз алушының ауызша өтініші бойынша белгіленеді. Кепіл мүлкі мүлікті пайдаланудың (қолданудың) кең аясын қамтамасыз ететін өтімділікке, осындай мүлікке рыноктың тиісті жай-күйіне және қалыптасқан конъюнктурасына ие болуға тиіс.
 2. 7.2Ломбард микрокредитті қамтамасыз ету ретінде келесі кепіл мүлкін қабылдауға құқылы:
  • 1) зергерлік бұйымдар және бағалы металдардың сынықтары;
  • 2) Техника техникалық жарамды күйде;
  • 3) кепілге қабылдау үшін жол берілетін өзге де жылжымалы мүлік.
 3. 7.3Ломбардқа 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары туралы» 1995 жылғы 12 желтоқсандағы, «оңалту және банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы және «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кепілге қабылдауға жол берілмейді»:
  • 1) жылжымайтын мүлік;
  • 2) айналымнан алынған және айналымымен шектелген заттарды;
  • 3) тыйым салынған мүлікті;
  • 4) үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған мүлік;
  • 5) болашақта кепіл берушінің меншігіне түсетін мүлік;
  • 6) тез бұзылатын шикізат, Тамақ өнімдері;
  • 7) Үлбір және басқа да бағалы киімді, асханалық сервиздерді, бағалы металдардан жасалған, сондай-ақ көркемдік құндылығы бар заттарды қоспағанда, пайдалануда болған киімдерді, аяқ киімдерді, іш киімдерді, төсек-орын жабдықтарын, ас үй және асхана әбзелдерін қоспағанда;
  • 8) Балалар керек-жарақтары;
  • 9) мүгедектердің жүріп-тұруына арнайы арналған көлік құралдары, мүгедектердің техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдары және арнаулы жүріп-тұру құралдары;
  • 10) Қазақстан Республикасының халықаралық және мемлекеттік сыйлықтарын, мемлекеттік ордендерін, медальдары мен құрметті атақтарына омырауға тағатын белгілерін;
  • 11) зергерлік бұйымдардың сынықтары сияқты құрамында бағалы металдар мен асыл тастар бар тұтас және жиынтық зергерлік бұйымдар.
 4. 7.4Кепіл мүлкін бағалауды ломбардтың жауапты қызметкері ломбардтың құнын анықтау әдістемесіне және ломбардтың атқарушы органының актісімен бекітілген белгіленген бағаларға сәйкес жүргізеді.
 5. 7.5Кепіл билетінде көрсетілген микрокредитті қайтару мерзімі аяқталғаннан кейін, Кепілдік мүлік сатуға берілмейтін ұзақтығы 30 (отыз) күнтізбелік күн болатын қосымша кепілді күту кезеңі көзделеді.
 6. 7.6Ломбард кепілденген күту кезеңі аяқталғанға дейін кепілге салынған мүлікті пайдалануға және оған билік етуге құқығы жоқ. Көрсетілген кезең өткеннен кейін және микрокредит қайтару және сыйақы мен тұрақсыздық айыбын төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау болмаған кезде Ломбард сауда-саттық өткізу жолымен не Сауда-саттықты жүзеге асырмай, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен кепіл мүлкін сатуды жүзеге асыруға соттан тыс тәртіппен құқылы.
 7. 7.7Қарыз алушы кепіл билетіне қол қоя отырып, ломбардтың кепіл мүлкін соттан тыс сатуына өз келісімін береді.
8. Ломбард пен қарыз алушының құқықтары мен міндеттері, олардың жауапкершілігі.
 1. 8.1Ломбард құқылы:
  • 1) микроқаржы қызметі туралы заңнамаға сәйкес Қарыз алушыдан қажетті ақпарат пен құжаттарды сұратуға және алуға;
  • 2) себептерін түсіндірмей микрокредит беруден бас тартуға;
  • 3) қарыз алушы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген жағдайларда кепілмен қамтамасыз етілген микрокредитті мерзімінен бұрын қайтаруды және кепілге салынған мүлікті өндіріп алуды талап етуге;
  • 4) микроқаржы қызметі туралы заңнамада көрсетілген тұлғаларға микрокредит беру туралы шарт бойынша құқықты (талап етуді) беру;
 2. 8.2Қарыз алушы құқылы:
  • 1) сыйақы төлей отырып, микрокредит сомасын мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтаруға;
  • 2) микрокредиттер беру ережелерімен, микрокредиттер беру бойынша Ломбард тарифтерімен танысуға.
 3. 8.3Ломбард міндетті:
  • 1) қарыз алушыдан міндеттемелерді орындауды қабылдауға;
  • 2) Қарыз алушыға міндеттемелердің орындалуын растайтын құжат беруге;
  • 3) орналасқан жері немесе атауы өзгерген жағдайда уәкілетті органды, сондай - ақ қарыз алушыларды (өтініш берушілерді) ломбардтың орналасқан жері бойынша, сондай-ақ қарыз алушы (өтініш беруші) - жеке тұлғаның заңды мекенжайы бойынша екі баспа басылымында тиісті ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жариялау жолымен не әрбір қарыз алушыны (өтініш берушіні) осындай өзгерістер енгізілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде жазбаша хабардар ету жолымен хабардар етуге;
  • 4) өтініш берушіге микрокредит алуға, оған қызмет көрсетуге және оны өтеуге (қайтаруға) байланысты төлемдер туралы толық және дұрыс ақпарат беруге;
  • 5) өтініш берушіге микрокредит берілгенге дейін микрокредитті өтеу әдісін таңдау және танысу үшін 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен асатын сомада әр түрлі әдістермен есептелген өтеу кестелерінің жобаларын ұсынуға міндетті.
  • 6) қарыз алушыны (өтініш берушіні) микрокредит алуға байланысты оның құқықтары мен міндеттері туралы хабардар етуге;
  • 7) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мәліметтерді хабарлауға;»;
  • 8) микрокредит беру құпиясын сақтауға;
  • 9) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда микрокредит беруден бас тартуға құқылы.
 4. 8.4Қарыз алушы міндетті:
  • 1) Алынған микрокредитті қайтаруға және ол бойынша сыйақыны кепіл билетімен белгіленген мерзімде және тәртіппен төлеуге;
  • 2) ломбардтың талап етуі бойынша қажетті ақпарат пен құжаттарды беруге;
  • 3) ломбардқа кепіл мүлкін сақтау жөніндегі шығыстарды өтеуге;
  • 4) ломбардқа микрокредит сомасын қайтару бойынша шығындарды өтеуге;
  • 5) байланыс деректері/деректемелері өзгерген кезде, сондай-ақ міндеттемелердің тиісінше орындалуына әсер ететін кез келген жағдайлар туралы өзгерістер енгізілген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде ломбардқа тиісті құжаттарды ұсына отырып, хабарлама жіберу;
  • 6) ломбардқа кепілге салынған мүлікті мемлекеттік, оның ішінде құқық қорғау және өзге де органдардың алып қоюы және/немесе алып қоюы нәтижесінде туындаған залалды даусыз тәртіппен өтеуге;
  • 7) Өзге де талаптарды орындауға, сондай-ақ кепіл билетінде, микроқаржы қызметі туралы заңнамада және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген жауаптылықта болуға міндетті.
 5. 8.5Ломбард кепілге салынған мүліктің жоғалғаны, сақталуы немесе бүлінгені үшін, егер жоғалту немесе зақымдану еңсерілмейтін күштің салдарынан болғанын дәлелдей алмаса, жауапты болады. Сондай-ақ, егер кепіл мүлкін жоғалту немесе бүлдіру ереуілдер, жаппай тәртіпсіздік, халық және әскери толқулар және т.б. салдарынан үшінші тұлғалардың ұрлануы салдарынан болса, Ломбард жауапкершіліктен босатылады, бірақ бұл ретте Ломбард кепілге салынған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету үшін өзіне байланысты барлық шараларды қолдануға міндетті.
9. Берілетін микрокредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеу қағидалары
 1. 9.1Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (бұдан әрі – ЖТСМ ) микрокредит бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемесі болып табылады.
 2. 9.2Берілетін микрокредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі келесі формула бойынша есептеледі
  • Годовая эффективная ставка вознаграждения по предоставляемым микрокредитам рассчитывается по следующей формуле
   Яғни:
   n - қарыз алушыға соңғы төлемнің реттік нөмірі;
   j - қарыз алушыға төлемнің реттік нөмірі;
   Sj - j- сомасы қарыз алушыға сол төлем;
   APR - жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі;
   tj - пемикрокредит берілген күннен бастап қарыз алушыға j-ге дейінгі уақыт кезеңі (күндермен);
   m - қарыз алушының соңғы төлемінің реттік нөмірі;
   і - қарыз алушы төлемінің реттік нөмірі;
   Pi - і- сомасы қарыз алушының төлемі;
   ti - микрокредит берілген күннен бастап қарыз алушының і-ші төлемі сәтіне дейінгі уақыт кезеңі (күндермен)
 3. 9.3Сомасы 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен асатын микрокредит бойынша СЖТМ мөлшері Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің (бұдан әрі - уәкілетті орган) нормативтік құқықтық актісінде айқындалған жылдық 56% - дан (елу алты пайыздан) аспауы тиіс.
10. Микрокредитті өтеу әдістері
 1. 10.1Қарыз алушы таңдаған микрокредитті өтеу тәсілі мен әдісі кепіл билетіне қосымша болып табылатын микрокредитті өтеу кестесінде белгіленеді.
 2. 10.2Ломбард 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен асатын сомаға кепіл билеті жасалғанға дейін қарыз алушыға танысу және микрокредит өтеу әдісін таңдау үшін әртүрлі әдістермен есептелген өтеу кестелерінің жобаларын ұсынады. Ломбард микрокредиттерді өтеудің мынадай әдістерін қолданады – аннуитетті, сараланған және қосымша.
  • 1) микрокредит бойынша берешекті өтеу негізгі борыш бойынша төлемдердің тең сомасын және негізгі борыш қалдығына кезең үшін есептелген сыйақыны қамтитын азайтылатын төлемдермен жүзеге асырылатын сараланған төлемдер әдісі;
  • 2) аннуитеттік төлемдер әдісі, бұл ретте микрокредит бойынша берешекті өтеу негізгі борыш бойынша ұлғаймалы төлемдерді және негізгі борыш қалдығына кезең үшін есептелген сыйақы бойынша азайтылатын төлемдерді қамтитын микрокредит мерзімі ішінде тең төлемдермен жүзеге асырылады. Бірінші және соңғы төлемдердің мөлшері басқалардан өзгеше болуы мүмкін;
  • 3) осы Ереженің №1 қосымшасында көрсетілген есептің үлгісіне сәйкес төлемдерді өтеудің қосымша әдісі.
 3. 10.310.2-тармақта көрсетілген шарттар. сомасы 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен кем және микрокредит беру мерзімі 45 күнтізбелік күннен аспайтын Ломбард беретін микрокредиттерге қолданылмайды. Бұл жағдайда Ломбард осы Ереженің №1 қосымшасында көрсетілген есеп айырысу үлгісіне сәйкес төлемдерді өтеудің қосымша әдісін қолданады.
11. Басқа шарттар
 1. 11.1Қарыз алушы, Микрокредит және кепіл мүлкі туралы Жеке ақпарат құпия болып табылады (микрокредит құпиясы) және жария етуге және үшінші тұлғаларға көзбе-көз немесе телефон (электрондық пошта) арқылы беруге жатпайды.
 2. 11.2Микрокредит туралы ақпарат қарыз алушы жеке куәлігінің нөмірі мен күні, кепіл билетіне енгізілген ұялы телефон нөмірі, сондай-ақ кепіл билетінің нөмірі мен күні негізінде, сондай-ақ кредиттік бюроның заңнамасына сәйкес және "микроқаржы қызметі туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабының 4-тармағында көрсетілген тұлғаларға сәйкестендірілген жағдайда Қарыз алушының өзіне телефон арқылы берілуі мүмкін.
 3. 11.3Микрокредит және қарыз алушы туралы ақпарат осы Ереженің №2 және №3 қосымшаларына сәйкес Қарыз алушының жазбаша келісімдері негізінде кредиттік бюроға беріледі.
 4. 11.4Осы Ережеге тиісті өзгерістер (толықтырулар) енгізілген күнге дейін Заемшы Ломбардпен жасасқан кепіл билеттеріне (шарттарына) қолданылмайтын өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
 5. 11.5Қарыз алушы кепіл билетіне қол қоя отырып, ломбардқа өзінің дербес деректерін қағаз және электрондық тасымалдағыштарда жинауға және өңдеуге өз келісімін береді.
 6. 11.6Қарыз алушы кепіл билетіне қол қоя отырып, осы Ережелерде қамтылған шарттармен келіседі.
 7. 11.7Осы ереже ломбардтың уәкілетті органы — жалғыз қатысушы бекіткен күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
Оцените статью
Рейтинг: